خواهشمند است پس از مطالعه دقیق دستورالعمل نحوه نگارش مقالات، 6 فایل درخواستی را به نشانی پست الکترونیکی kourehconf@gmail.com ایمیل نمایید.

خواهشمند است در صورت عدم دریافت ایمیل مبنی بر دریافت فایلها از دبیرخانه همایش، با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.