بهينه سازي مصرف و آناليز انرژي

تعمير و نگهداري. کنترل، بازرسی و راهبري

روشهاي نوين طراحي كوره هاي صنايع فرآيندي

روشهاي انتخاب بهترين نوع كوره جهت كاربردهاي متفاوت

مشكلات فرآيندي كورههاي صنعتی و راههاي جلوگيري از آنها

بررسي آلاينده هاي زيست محيطي کوره ها و راههاي کاهش آن

فن اوريهاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده کورههاي صنعت فولاد

شبيه سازي و روشهاي عددي فرآيند انتقال حرارت با استفاده از CFD

سوخت كوره ها و امكان سنجي روشهاي تبديل نوع سوخت كوره هاي صنعتي